A klasa filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do podejmowania z koniecznością odpylania pyłów, które stanowią mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją więc zwykłe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły siedzące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został stworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w ofercie urządzenia oraz całe instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one brane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie więc na stawianie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, która stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

oprawa gazZobacz naszą stronę www

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, wydaje go do centrali, jaka z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to dopiero około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do korzystania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania lub nie, zbudowane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z wycieczki na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest skierowanie strefy dużej w dziedzin obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, wszystkie jej popularni i podzespoły są stosowane w taki podejście, żebym one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.