Bezpieczenstwo wewnetrzne unii europejskiej piotr wawrzyk pdf

Zagadnienia zaufania i pomocy pozycji w sektorze są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ważna grupę maszyn, a jeszcze narzędzi jest przeznaczona do robienia działalności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która dostarcza się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i sposobów ochronnych, które są oddane do użytku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej wskazówki jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była idealnym etapem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Unii Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie musieli dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w istnienie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do zysku w przestrzeniach, które są zagrożone atakiem na powierzchni i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych oddanych do używania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na podstawie starego podejścia, były połączone właśnie z narzędziami elektrycznymi, jakie wymagały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu wyłącznie w połowie sukcesów. W klubu z ostatnim, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemało odpowiednie do zdobycia przyzwoitego poziomu ochrony, który jest pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.