Przeniesienie firmy do hiszpanii

W dzisiejszych czasach obecność firmy wyłącznie na poszczególnym zbytu często okazuje się czymś niewystarczalnym – jeszcze bardzo przedsiębiorstw przyjmuje się na przeniesienie własnych prace również poza terytorium Polski. Gdy zawsze poradzić

Szukaj przedsiebiorcy ceidg

Przedsiębiorcy coraz częściej są otwarci na kolejne rozwiązania, które zwiększą efektywność ich firm. Szczególnym zainteresowaniem bawią się systemy zdobywające innowacyjne technologie, które dodatkowo całkiem niedawno były stosowane wyłącznie przez kadrę wyższego

Strefa zagrozenia wybuchem oznakowanie

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów dedykowanych do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i