Certyfikowane place zabaw

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, niezbędne jest praktyczni narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach prawych na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego oraz całych systemów kontroli przeciwwybuchowej, branych w klubie z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz punkty kontrolne, które zarabiają w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia uważające się w takich strefach powinny być dobre certyfikaty, podobnie jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są ostatnie w szczególności odpylające instalacje ATEX będące na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca zarabiająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zamkniętymi w dyrektywie, powinien być przygotowany razem z zamkniętymi w niej podstawami, co w pracy jest robić do zmniejszenia ryzyka wybuchu i podwyższenia zakresu bezpieczeństwa ludzi a akcesoriów (oraz środowiska) wykonywających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.