Controlling kosztow i rachunkowosc zarzadcza

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w dowolnej solidnej firmie. Controlling budzi się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a też płynnością gospodarczą i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz szersza suma i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem jesteśmy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki posiada robić, że firma działa efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej formy. Wymienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych buduje się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdy mamy do robienia z rachunkowością zarządczą.