Diagnostyka c difficile

Diagnostyka kolposkopowa działa w oparciu o interpretację architektury powierzchni nabłonkowej, jak i obrazu naczyniowego. Praktycznie niedostrzegalne szczegóły obszaru nabłonkowego szyjki macicy, które często decydują o właściwym rozpoznaniu, są rozmiarów mierzonych w ułamkowych częściach milimetra, a format naczyń widocznych w klasie nabłonkowej jest rodzaju mikronowej wielkości.

W klubu z tym nawet najlepsza kamera, przesyłająca obraz w zupełnie wyostrzonej formie, nie ma szansie dostrzec takich elementów. Co więcej, różnorodna kolorystyka kolorów czerwonej oraz białej barwy spotykana w obrazie prostym tego niesamowitego środowiska stanowi o odpowiednim rozpoznaniu. Niestety jest obecne możliwe przy zastosowaniu nawet najlepszego przekazu video. Ogromna pokrętność obrazu kolposkopowego oraz specyficzne otoczenie, w którym zmuszeni jesteśmy uważać obraz, nie zezwala na skorzystanie urządzeń, które dobrze sprawdzają się w drugich dziedzinach medycyny. Ze względu na niedostępność operowanie urządzeniami jest zresztą bardzo skomplikowane. W stosunku z tym nawet bardzo sprawdzony w obsłudze kolposkopu lekarz, w częstych sukcesach nie jest nadzieje postawić miarodajnego badania i musi bazować na doświadczeniu i innych przypuszczeniach. Kolposkopy optyczne, zaopatrzone oraz w tunel wizyjny są najdoskonalszym rozwiązaniem dla kolposkopisty, ze względu na plan optyczny jesteśmy drogę prowadzenia obserwacji, która daje dokładną interpretację diagnostyczną obserwowanego obszaru, oraz na ekranie emitowany obraz oglądać może również pacjentka, bądź wprowadzający się lekarz lub praktykant. W nowoczesnych czasach sprawny, ale używany już kolposkop spełniający wymagane normy jakości także dla prywatnego gabinetu, jak także dla publicznego szpitala można zakupić za mało tysięcy złotych, a doposażenie go w tunel wizyjny można uruchomić w dowolnym momencie za kwotę oscylującą około pięciu tysięcy złotych. Jeżeli zajdzie konieczność, możliwe jest zbyt małe pieniądze, odnowienie starych, wyeksploatowanych kolposkopów a po takim zabiegu działają one jak nowe. Kolposkop z wielkiego zdarzenia, można zdobyć za część ceny, jaką musielibyśmy dać na zakup znacznie mało funkcjonalnego i niedokładnego video kolposkopu.