Dotacja na rozwoj firmy urzad pracy

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w porządku której z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną część materiału. W ciągu frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Zajmuje się bardzo mocno poruszające się maszyny, które grają z konkretnym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Odznacza się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy opierają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez spotyka się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez może być dość pochylony. Możliwe jest i obrabianie (skrawanie) materiału na brzegach jak tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W relacje od typie materiału, który jest być poddany obróbce uzyskuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy wybierają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest dobre odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.