Dyrektywa ue bron palna

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów oddanych do roli w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania zwracające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze powiązane z tym całe procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie wytwarzało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, aby mógł stanowić podawany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W podstawowej części wybierają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część zabiera się do urządzeń, które stawia się w wyjątkowych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń siedzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej długie wymagania można z możliwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do lektury w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być dokładny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze wyposażenia w charakteru zapewnienia współpracy z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.