Dyrektywa unijna a prawo polskie

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jakieś z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

szkolenia poznań

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz sposobów ochronnych oddanych do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz papierów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i techniki, jakie wymaga spełniać artykuł w zależności od centra w jakim będzie on użytkowany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne płynące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim użytkowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich życia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zrezygnowany z rynku. Przynosi to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z informacją ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.