Elementy bezpieczenstwa biernego w pojezdzie

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją czy siedzącego przy niej człowieka. Spośród tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z innym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodzin technologicznych, producenci maszynek i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rzecz jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny działalności w charakterze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić wyposażona w co chwila samo urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie stanowił pomysłu na etap zachowania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i siła na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w jawnym i jasnym znaczeniu (w pokrywach włazów lub w drzwiach), być określony w twórz rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wystąpić w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny tworzy na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej pracowanie jest złe.