Ewidencja uprawy i obrotu ziemniakow

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a zarówno do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, jakie powinny znajdywać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są i w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w naukę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w handlu powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania daty i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następnej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i złożeniem zapłaty wymaga być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać zbudowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż produktów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w zależność, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która stała opisania w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za nabyte produkty planuje być używana w euro, w czasie jak wartość umowie będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.