Filtr powietrza do mieszkania

Filtr magnetyczny jest określony często do ochrony domowych i nowych niewielkich przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania oraz przyjaznej wody użytkowej, a i do wszelkich urządzeń zamontowanych w takich instalacjach przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Przez coraz powszechniejsze stosowanie wysokiej jakości urządzeń i armatury kontrolno - pomiarowej w instalacjach, istnieje konieczność filtracji wody, ponieważ ich odpowiednia i sprawna praca warunkowana jest bogatym stopniem czystości przepływającej wody.

Filtry magnetyczne należy kłaść na rurociągach tak, aby kierunek przepływu wody był spójny ze strzałką odlaną na kadłubie, a pokrywa znajdywała się na działki filtra. Filtry mogą być składane na rurociągach poziomych i pionowych. Filtry magnetyczne pokazują się z kadłuba, wkładu siatkowego, pokrywy, wkładu magnetycznego, uszczelek i elementów złącznych. Konstrukcja filtrów gwarantuje duży efekt filtracji wody dzięki możliwości dwuetapowego oczyszczania: technicznego i magnetycznego. Filtry magnetyczne możemy skorzystać w prywatnych instalacjach centralnego ogrzewania, podgrzewaczach przepływowych, pralkach automatycznych, zmywarkach do naczyń, instalacjach wodociągowych, które zapewniają wszystkie urządzenia podgrzewające lub chłodzące wodę. Efekty działania filtrów magnetycznych to między innymi zapobieganie uszkodzeniom budowie i postawionych w niej urządzeń, zwiększenie efektywności zainstalowanych magnetyzerów, zmniejszenie kosztów eksploatacji, zmniejszenie oporów przepływu wody lub cieczy w instalacji. Filtry magnetyczne mają dużo zalet, gdy na przykład brak kosztów użytkowania, są one i praktycznie bezobsługowe.W Anglii wydobywa się ponad 20 milinów domów jednorodzinnych, w jakich większość ma założony system ogrzewania ogrzewania, a kraj tenże istnieje w czołówce rozwoju nowoczesnych, ekologicznych technologii, które pomagają działanie systemów grzewczych. Na powierzchni kilku miniony lat w Anglii zostało sprzedanych ponad milion filtrów magnetycznych.