Gastronomia yucateca

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik połączonych z myślami psychologicznymi. Stanowi zatem model szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w końca odpowiadania ich spraw zawodowych, co pomaga swym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu miejsca są coachowie, którzy wykonują ze swoimi klientami na drugich płaszczyznach np. w układu z ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a też analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z innymi typami.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-xl/comarch-erp-e-commerce/Comarch ERP XL e-Commerce | Systemy ERP | POLKAS

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich prawdziwych predyspozycji, określenie swoich projektów oraz skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich osiągnięcia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego inne poglądy i środki intelektualne. Innymi cechami charakterystycznymi w szkoleniach dla  pracowników w formie coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym;
coach nie ma odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych informacji;
nie uczy ludzi, tylko działa im w ciągu przygotowywania się;
jest sporządzony na bazie pytań oraz stymuluje myślenie;
musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta;
celem jest wysyłanie do świadomego dokonywania zmian.