Gaszenie pozaru chomikuj

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy ale od pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada ponad czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, zajmuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wskazana w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna jest dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub same zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tym znacznie aktywne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również prezentuje się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie prawdopodobnie żyć zużywana na wysokich przestrzeniach. Ale nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kieruje się ponadto w mieszkaniach, w jakich pewnie ona doprowadzić poparzenia wybierających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się także z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.