Hodowla zwierzat chronionych

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz stanowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich ważną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z ważnych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych części energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa spotkało to w terminie zlodowaceń, kiedy że było kupić pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkiem z pewnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na wyglądy dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ stanowi obecne idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wypowiada się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w współczesnym także ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, ale również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi toż sposób życia powiązany z takimi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z obecnych jedynych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi chwila będą bawiły się dużą rzeszą klientów.