Instrukcja przeciwpozarowa ogolna

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed szkodliwymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cenę to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich otwarciem do otoczenia dostarczane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo może być kierowana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Odznacza się kilka innych sposobów urządzeń, jakie potrafią być praktyczne w zakresie bezpłomieniowego odpowietrzania. Są owo w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc systemów przed skutkami wybuchu, która trwa w odległości odciążenia wybuchu. Szuka on wykorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie że stanowić z powodzeniem zastosowane ponadto w takich insolacjach, w których powstaje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w obszarze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Potrafi stanowić wykorzystany w dziedziny sanitarnej i w toku sterylizacji. Urządzenie że stanowić czyszczone metodą SIP/CIP