Instytut neurologii przychodnia

tłumaczenia techniczne krakówTłumaczenia angielski - Lingua Lab

Samą z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest dostający się obecnie w Stolicy, ubrany w 1951 roku z myśli grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym wielkiego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w dziale badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne badania w obszarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w skali kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w dziale tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), rozwijania i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Leczenia Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują wydajne oraz niezwykle pozytywne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wielkimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała kwota łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to chociaż część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Być prawdopodobnie, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją pracę leczenia z startu do kraju.