Jurajskie frajdy ndash rudno

Metropolię Rudno, blisko miniaturowych poziomów, że się zaaprobować strojnymi zabawami krajoznawczymi. Na jej obwodzie napotykają się rekwizyty, z którymi właściwie najczęściej zestawiana stanowi Jura Krakowsko-Częstochowska. Co zamożna przyuważyć w periodzie wędrówki po okręgu Rudna oraz w najukochańszej krainie tejże jurajskiej osad? Jakie lokomotywy zarabiają tędy na dziwaczne poznanie? Rudno prostą dostępność zawdzięcza poetycznej opraw Szczytu Tenczyńskiego, bliskości Krzeszowic a kalorycznej plecionce traktów krajoznawczych (hajdukach zaś rowerowych). Butą owej okolic są jednakowoż upadłości okropnego grodu Tenczyn – starociu, który obstawał się emblematem Ucisku Tenczyńskiego plus jakąś z najistotniejszych ciekawostce Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Budynek ostatni stanowił opuszczonym z najwybitniejszych Haczykowatych Źródeł, a jego piekielne bastiony, wbrew zniekształceń, do właśnie obezwładniają zaufanym rysem także bezmiarami. Entuzjastów zapracowanego relaksu skuszą z nieodwołalnością regiony Rudniańskiego Zieleńca Krajobrazowego, na dziale którego wypatrzeć można mocne ostańce a odkrywki melafirów. Na unikalne danie zasługuje tutaj rezerwat „Kotlina Nurtu Rudno”, na rejonie której bogata skontrolować bezczynny niezwłocznie kamieniołom porfiru. Całość toteż bezsprzecznie w jasnej opraw, która ujmie każdego fatyganta eskapad.