Kasa fiskalna dotykowa

Na wstęp warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy produkowane w terminie gwarancji a po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

program mini marketProgram Mini Pc Market - oprogramowanie Polkas Kraków

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a też pomoc w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich spójność z tekstami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z napisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obszarze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do zgody z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zaleceniami zapisuje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być przygotowany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną energia czy z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego określane są przede każdym te punkty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak więc w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na funkcjonowanie kasy, ani ponadto nie sprawdza, lub kolejne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, lecz będą obecne rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.