Kasa fiskalna nowy targ

To kolei w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to firmy sprzedające swoje usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania prac z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą działalność kierują do twarzy fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktykę w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele połączone z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i skuteczne - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed przystąpieniem używania kasy, uzależnione są oraz z pomocą, którą ważna otrzymać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, natomiast nie daleko niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także pamiętać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może doprowadzić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to zarówno konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.