Kodeks pracy art 62

W pamięć przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest przymuszony do zapewniania solidnych i zdrowych warunków pracy, oraz każde urządzenia oraz instytucji muszą korzystać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to mechanizm systematycznego badania stopnia w jakim określony wyrób spełnia specjalne wymagania (chodzi tutaj również o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma kilka aspektów. Może jej dokonywać projektant na czasie projektowania lub producent na poziomie realizacji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca produktów lub jednostka inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w myśli maszyn. Do czasu prawnego w Polsce wprowadzono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w myśli zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które utkwiło w mieszkanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr Oraz do dyrektywy 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zabezpieczenia oraz profilaktyki zdrowia dotyczące planowania i działania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie delikatne i nowe. Certyfikacja organizacji i akcesoriów, które oznaczają się wysokim poziomem ryzyka powiązanego z ich eksploatacją i korzystanie podejmuje się obecnie na poziomie projektowania. Nowe dania i instytucji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, każde dania i maszyny, jakie mogą działać w pewien sposób zagrożenie dla bycia lub zdrowia pracownika również zajmowania także środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.