Kolposkopia boli

Kolposkop to firma urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na obserwacji powierzchni szyjki macicy, dolnej partii jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, jeszcze w ubiegłym wieku kolposkopia była dość niedoceniania i stosowana jak badanie trudne i skomplikowane, a jeszcze nieobiektywne. Współcześnie zawsze można określić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których znaczenie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w obecnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop pozwala nie tylko bierną obserwację, lecz jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy mamy do wykonywania ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wziąć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia brana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w współczesnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu gładkimi oraz silnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może stać również zaopatrzona w kamery cyfrowe pozwalające na urozmaicenie przebiegu pytania bądź zbudowania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.