Ksiegowosc amazon

Butla hrd istnieje więc specjalna butla, która urządzona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, który stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.

Butle hrd traktowane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej systemów w pozycji zagrożenia, na dowód jeśli idzie o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można skorzystać jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Istnieje wówczas niemal wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, że te urządzenia muszą być sformułowane w certyfikatach, i tak chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Jednakże w sukcesu bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą być zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden środek nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w kierunku uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są właśnie butle hrd o nic większej objętości i w układu z ostatnim wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wykonywanie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Robi to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może doprowadzić większe szkody niż korzyści, na model w biznesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie są butle hrd. Są jeszcze butle hrd wypełnione parą wodną. Zajmują one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna jest zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszelkim organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i systemu izolowania wybuchu.