Ksiegowosc internetowa krakow

Właściciele firm często szukają programu komputerowego, który rozwiąże ich z monotonnej i jedzącej czas pracy przy zachowaniu dokumentacji księgowej i zestawieniach z urzędem skarbowy. Systemy księgowe spełniają wszystkie potrzeby bardzo bogatych odbiorców, dodaje je zawsze uniwersalność i możliwość obsługi. Co znacznie ważne, są one przystosowane do obowiązujących wzorów i podatne na końcu, aby odpowiadały wymaganiom jak najszybszego grona użytkowników. Oferta skierowana jest zarówno do jednostek prowadzących pełną księgowość, kiedy również firm płacących się w budowie księgi zysków i rozchodów lub na bazie podatku zryczałtowanego.

Enova księgowość jest całą gamę funkcji koniecznych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, dysponowanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Enova jest programem niezwykle dostępnym w obsłudze, o nowym interfejsie zapewniającym najlepszą funkcjonalność i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi systemu początek książce z pomysłem nie sprawi problemów nawet mniej doświadczonym użytkownikom.

Ten pomysł w porównaniu z różnymi daje dużo większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności podstawowego systemu pozwala m.in. tworzyć własne raporty i wydruki, na swój sposób opisywać zdarzenia gospodarcze, wykonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z użyciem tzw. pól własnych, albo też rozliczać rozrachunki w ratach lub ewidencjonować je według indywidualnych typów. Możliwa istnieje więcej realizacja indywidualnych rozwiązań.

Podstawowe możliwości programu księgowego:
prowadzenie KPiR lub ewidencji podatku zryczałtowanego;
widzenie i liczenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT płatności, które nie były pokryte w momencie;
ewidencja środków trwałych, a jeszcze wartości niematerialnych i prawnych;
standardowa obsługa wynagrodzeń;
obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych, raporty kasowe;
wystawianie deklaracji ZUS także możliwość eksportu do Płatnika.