Leki tlumaczenie angielski

Rejestracja wyrobu medycznego, jak także sprowadzanie nowych środków na targ polski, to czasochłonny proces, który często wymaga udziału ekspertów z pozostałych dziedzin. Jak czytamy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Owoców Biobójczych, osoba będąca producentem i autoryzowanym przedstawicielem danego produktu ma obowiązek zgłosić artykuł do Naczelnika Urzędu na co chwila 14 dni przed wprowadzeniem środka do zakupu. Dodatkowo, należy zapewnić wystarczającą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można odnaleźć między innymi na kartce www.urpl.gov.pl, a do jakich należą między innymi:

dowód uiszczenia stawki za zgłoszenie,
dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i instrukcji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w formie zawarcia na plac polski zagranicznego leku koniecznym jest wprowadzenie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność produktu do użytku, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek albo też tekstów na opakowaniu. Jak można się domyślić, tłumaczenie musi stać zrealizowane w szkoła prosty a przy zastosowaniu terminologii medycznej, więc jego zrobienie zazwyczaj dane będzie aktywnemu lekarzowi medycznemu z umiejętnościami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w uwagach z specjalistą medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest opublikowana na karcie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Owoców Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna zostać poprzedzona zapoznaniem się z informacjami przedstawionymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki czemu będziemy uznawali gwarancję, że nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat wpisany na plac.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest określany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i wciąż dokonywany w oparciu o przedstawiony dokument, jego rolę oraz stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, właściwie jest zetknąć się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena istnieje w części wypadków dokonywana bezpłatnie.