Maski antypylowe

Pyły oraz własne części przesuwające się w powietrzu mogą być bardzo poważne dla naszego zdrowia. Co prawda organizm mężczyznę jest zwykle wyposażony w granice utrudniające wnikanie zbyt dużo zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim dostanie się ono do swego pomieszczenia.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem wykazują się niewystarczające - głównie dla dużo niskich części pyłów, które z możliwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź przechowując się oraz w skutku powodując powstawanie groźnych, często ciężkich i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca toż ciekawe podejście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie produkuje się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza daje się być zwykłe - choć nie nie znaczy to, że całe dla kogoś. Z zmianie tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające spore ilości zanieczyszczeń, są i ludzie odpowiedzialni za ich pracę, i bezpośrednio zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na szczęście wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone często do filtrowania w środek mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są wytwarzane przez piece hutnicze, czy różnego sposobu maszyny przemysłowe. W spraw zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach daleko byłoby zlikwidować uwagę ich ponoszenia. Jednak choć człowiek potrafi wymyślać cuda w jakiejś dziedzinie, to pewne procesy techniczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, a nawet jeśli odda się je wymienić, toż nie tak zyskownie. W sukcesu przemysłu wydajność maszyny to norma, czyli nie zawsze opłaca się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na naturalna, lecz mniej wydajną. Dużo prostszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest danie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części zachodzących w toku prac czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo powszechnie i łatwo wykorzystywanym rozwiązaniem, zwłaszcza w przedsiębiorstwach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, i w hutnictwie, które dodatkowo wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej strony nie są atrakcyjne dla organizmu człowieka tam pracującego.