Mikroskop andonstar

Urządzenia, dzięki jakim można sprawdzić bardzo drobne elementy, przyjrzeć się subtelnym detalom, często niewidocznych gołym okiem, nazywamy mikroskopami. Pierwsze mikroskopy optyczne dawały stosunkowo niskie, bo tylko dziesięciokrotne, powiększenie. I ponieważ nie zdobyły większego powodzenia, jako narzędzie badawcze.

Współczesna nauka, technologia poczyniła ogromny postęp w przestrzeni mikroskopii i spowodowała, że dziś bardzo rozpowszechnionym broniło się czerpanie z mikroskopów w wielu dziedzinach. Mamy mikroskopy warsztatowe, polaryzacyjne, optyczne, holograficzne, operacyjne, fluorescencyjne, elektronowe i sporo nowych. Specjalny rodzaj mikroskopów znalazł użycie w laboratoriach medycznych i głębokich. Istnieją więc mikroskopy laboratoryjne, specjalnie zaprojektowane do lektury w trudnym polu z obiektywem o powiększeniu 100 razy. Ich głowica umożliwia dołączenie kamery czy aparatu cyfrowego, dzięki jakim można archiwizować zwolnienia z badań. Znalazły spełnienie w dydaktyce, w akcjach laboratoryjnych i wiedzy. Wszędzie tam, gdzie koniczne są obserwacje próbek przy powiększeniach od minimum 40 razy. Bierze się ich w medycynie, biologii, technice. Dzięki zastosowaniu mikroskopów laboratoryjnych możemy wykonać dokładną analizę moczu, która daje na znalezienie krwinek, grzybów, kryształów czy bakterii, myślących na znaczne stany chorobowe. Bierze się je do poszukiwań histopatologicznych, w onkologii, hematologii. Weterynaria jest dzięki mikroskopom laboratoryjnym o moc lepsza w niesieniu pomocy zwierzętom. Mikroskopy są wprowadzane do poszukiwania wody, w kryminalistyce do poszukiwania mikrośladów a jeszcze do wykrywania trucizny, jubilerstwie do wykrywania fałszywych wyrobów, czy określania ceny produktów, w konserwacji zabytków, ochronie miejsca do oceny stanu ekologicznego mocy i jezior, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym. W elektronice mikroskopy pomagają obserwować elementy elektroniczne, lokalizować zwarcia czy pęknięcia ścieżek. Łatwo nie ma dziedziny, jaka umiała się obyć bez mikroskopu laboratoryjnego.