Nowoczesne rozwiazania technologiczne stosowane w logistyce

Transport innych materiałów stwarza konieczność realizowania w ostatniej dziedzinie nowoczesnych techniki. Jednym spośród najbardziej ciekawych i stanowiących użycie w wielu innych gałęziach ziemi są podajniki wibracyjne.

Urządzenia te dostarczają do transportu surowców zbrylonych, sypkich i suchych, na niezbyt duże odległości. Chociaż ich forma zezwala na zdjęcie kilku podajników w połączenie szeregowe, takie podejścia umożliwiają wydłużenie drogi transportowej. Oferta producentów ma trzy podstawowe rodzaje przenośników, są to: przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe i wibracyjne.

Przenośnik wibracyjny jest wtedy ustrojstwo w którym surowiec zostaje przemieszczany, dzięki wykorzystaniu jego bezwładności. Praca ich polega na zastosowaniu asymetrii ruchu, zwolnione tempo obracania się w przód oraz mocny powrót sprawiają, że produkt ulega przesunięciu. Transport przeprowadzany przy wykorzystaniu takich urządzeń możliwy jest dzięki zastosowaniu wibratorów mających inne częstotliwości drgań. Zabudowy tych maszyn są przystosowane do wymogów mężczyzny a potrafią one żyć boczne, wysokie lub dolne. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań pozwala więcej na wykonanie zabudowy podwieszonej i wspartej.

Przenośniki wibracyjne dzielą się oraz sposobem zasilania. Oferowane przez producentów wyposażenia są zasilane elektrycznie lub pneumatycznie. Oba te rozwiązania prezentują się niskim poborem zarówno prądu jak i powietrza, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu.

Podajniki wibracyjne są również grane w postaciach gdzie potrzeba wstępnej segregacji materiału, jego chłodzenia lub podgrzania, nawilżenia czy odwodnienia. Szerokie zastosowanie sprawia, że producenci tych instytucji zmieniają swoje wyroby do swoich potrzeb zamawiającego. Uwarunkowane toż stanowi rodzajem surowców jakie będą dostarczane, wydajnością oraz warunkami w jakich będą wykorzystywane.