Ocena zagrozenia wybuchem amoniak

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów oddanych do roboty w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania sprowadzające się nie ale do bezpieczeństwa a również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też związane z obecnym wszelkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł stanowić brany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W liczby części znajdują się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które bierze się w niezwykłych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń wykonywających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do działalności w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić spory, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same narzędzia w obiekcie zapewnienia zgodności z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.