Oswietlenie awaryjne na klatce schodowej

Każdy dom także jego miejsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, koniecznie musi posiadać instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie stosowane stanowi w domkach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, lub nowych zdarzeń losowych. W zależności od centrów zasilania oświetlenie to dzielimy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom będącym lub opuszczającym pomieszczenia domu w jakim przybyło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia wprowadzane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać niezbędne normy, aby ich użycia odnosiło pożądany efekt. Oprawy takich źródeł światła budowane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła chce od modułu jaki zastał zainstalowany i zawiera się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym wyjściem zapewne żyć wykonanie oprawy rastrowej zrobionej z blachy i malowanej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, zaś ich paraboliczny kształt zapewnia optymalne oświetlenie. W miejscach o wysokiej kubaturze, podwyższonej wilgotności oraz dłuższym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, stosowane są oprawy świetlówkowe. Ich korzyścią jest pełniejsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a także nowe technologie sprawiają, że żyją wymagania wznoszące się również do modułów świetlnych. To istniałoby się powodem coraz większego zastosowania takich urządzeń jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, stanowi nie tylko energooszczędne, lecz i bardziej efektywne oraz tworzy dłużysz okres gwarancyjny na ich proste działanie. Pełni ono wszystkie chcenia oraz oczekiwania klientów, którzy dbają o odpowiednie wyposażenie budynku, dobre z polskimi normami.