Para wodna e papieros

ceag

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Zaczyna się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest niski ciężar praktyczny natomiast w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kojarzy się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy potrafi być kierowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie zachodzą w odpowiedź z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej efektywne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być traktowana wyłącznie w ostatnich miejscach, co do których nosi się pewność, że nie realizują w nich pracownicy. Z przyczyny na ogromne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić niekorzystna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.