Pospiech niemiecki

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Gdy na naszej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego produktu do poskramiania pożarów daje się różne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest tak woda. Wprawdzie nie w wszystkim przykładu można się nią podawać. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród obecnego, że wolno ją zwracać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, iż nie można z niej pobierać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dawaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. I w obecnych wypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.