Prowadzenie ewidencji sprzedazy bezrachunkowej

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w formie kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie działał się wszystkich przedsiębiorców prowadzących kampania gospodarczą i sprzedających swoje mocna oraz usługi podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej a dla rolników ryczałtowych. Kolei w sumach fiskalnych zaczynane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zrezygnowanie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te działały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem prowadzonej kampanii tak, by zmieścić się w limicie dwudziestu tysięcy obrotu, w sukcesu jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść i usług za pomocą kasy posnet oraz zarządzania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dawały się tego modelu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki zwracane na miejscach placówek oświatowych i przez te pozycji zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od każdych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na myśl konsumentów bez zarejestrowanej działalności gospodarczej a dla rolników ryczałtowych będzie oczywistym ruchem w celu zwiększenia transparentności i konkurencyjności na placu a jeszcze zapewnienia zdrowszego i przyjemniejszego dochodzenia swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z paragrafem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki prowadzące usługi na sytuację wymiany opon, doświadczeń i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W odmiennych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas mający równe dwa miesiące od czasu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.