Psychika siada

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_mini_e/Elzab Mini E - kasy fisklane Polkas Kraków

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych oraz przygotowanych zgodnie z zasadą ATEX obowiązującą w terenach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby wykonywało w wszyscy sprawnie, potrzebne jest wprowadzenie odpowiednio wykończonych i możliwie dobrych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy
W pracy odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) odnosi się do:
– stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy,
– regularnego odkurzania powierzchni, na których wiążą się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego punktu należy użyć odkurzaczy przemysłowych,
– dobrego uziemienia pracujących urządzeń i samej instalacji odpylającej, bo ona jeszcze może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu,
– właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zapewnienia ich przed erozją,
– stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z regułą ATEX i mających stosowne certyfikaty.
Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.