Pyly z gazow odlotowych

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najogromniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia siedzących w takim środowisku osób.

Ze względu na zarobek na etap zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym znaczeniem w centrum emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie prywatnej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najnaturalniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowie. Chorobą tego podejścia jest niewielka skuteczność odpylania, a przeważnie są przydatne w związaniu z nowymi odpylaczami. Dużo szybką efektywnością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Podawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w sensu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania wymagają istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest od gałęzi przemysłu oraz od określonego zagrożenia.