Serwis kas fiskalnych malopolskie

Kasy fiskalne serwis jest nieodzowny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale i podczas obowiązkowego przeglądu kas, a dodatkowo w punkcie kiedy otwieramy i zamykamy działalność. Zgodnie z założeniem jedną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może zainteresować się jej zmianą, jest człowiek firmy serwisującej opierający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z inicjatywą nawiązania pomocy i wprowadzenia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch gości na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W porządku szkoleń serwisant zdobywa prawa na jakiekolwiek typy urządzeń fiskalnych, które znajdują się w ofercie producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i opatrzoną zdjęciem legitymację także swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są odpowiednie do tworzenia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a też wysyła jego dane do Urzędu Skarbowego.

http://www.comarch-polkas.pl/2018/08/24/erp-sluzbie-zoptymalizowania-produkcji/

Ciekawostki: Uprawnienia dostaje się na poziom jednego roku oraz interesuje ono sformułowanego typu kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi oddana do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się decyzji w niektórych modelach. Serwisant jest przymuszony do codziennego zaczynania swoich wiedzy poprzez start w warsztatach produktowych, powinien też co roku spotkać z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w umowie dealerskiej to potrafienie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak też urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania użytkowników w materiały eksploatacyjne, które pochodzą od producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w osobie do ostatniego odpowiedniej, nie jest oddana do robienia serwisu oraz musi oddać legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne ale i tylko wtedy, kiedy jest pracownikiem firmy związanej z producentem umową dealerską.