Sposoby gaszenia benzyny

Pożary, które dochodzą w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę wiąże się w pomieszczeniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wtedy żyć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że być wykorzystana, ze powodu na jej gigantycznie prosty ciężar właściwy, co dokonuje się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest kilku skuteczne i funkcjonalne.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/modul-elektroniczna-wymiana-dokumentow-edi-comarch-erp-xl/

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których używa się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy używa się również do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w wyniku związku z wodą.

Para wodna może żyć również kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim bardziej ekonomiczne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w kierunku strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie najbardziej efektywny przy użyciu pary nasyconej, która podawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.