Srodki gasnicze i ich zastosowanie

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie nasze nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów rzuca się inne środki gaśnicze.

 

Największym jest absolutnie woda. Ale nie w dowolnym przypadku można się nią służyć. W pożarach wykorzystuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika że z ostatniego, że bogata ją dawać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie świadczy to, iż nie można z niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na zapewnianiu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę kieruje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Także w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.