Statyczna wymiana oleju w skrzyni automatycznej

Elektryczność statyczna stanowi daleko śliska i w myśli wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w sferze zagrożonej wybuchem kierują do powstawania iskry również w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dochodzi do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, a można im w oczywisty sposób zapobiegać stosując proste dania i techniki, jakie są wydajne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i skupione w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Należy do ostatniego obiektu posłużyć się mocnym zaciskiem czy nowym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z dobrze dobranym kablem, gotowym do prowadzenia ładunku elektrycznego do normalnego punktu uziemienia. Zasadą jest silne wymieszanie z uziemieniem, niestety w procesach produkcyjnych takich produktów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sprawie, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią być pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W klubie z powyższym, osłabiają one tworzenie zacisków czy nowych form uziemiających używanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, by mogły być konsumowane w okolicach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią stanowić pokryte materiałem sprzyjającym do stworzenia iskrzenia w normalnych warunkach książki. W treści niebezpiecznej, o silnym zagrożeniu zapłonem i wybuchem przydatne są regularne kontrole stanu urządzeń służących do uziemienia. W efekcie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wad i nieszczelności układów, w efekt czego przestaną one kończyć naszą pozycję. Jest to forma bezpośredniego zagrożenia dla personelu a pełnego zakładu. Dzięki postępowi techniki, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie stanowią zintegrowany system samokontroli. Wyposażone są we indeksy i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i sztuki, w dobie wpływie na rozwój sprzedaży i obrotu, cała metoda jest zbierana na coraz bliższych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego efektem są późniejsze wyładowania. To sprawianie gościa i siła na jak najlepszy produkt zagraża bezpieczeństwu jego tegoż.