Strefa wybuchowa 0

Wybuch wyraża się jako daleko dużą reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na gwałtownym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch jest zajęcie w zupełnie określonych warunkach, i tak wtedy, gdy stężenie surowca palnego spotyka się w dokładnie określonym przedziale, który określany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w określonym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do stworzenia wybuchu potrzebne istnieje nadal pewna energia, której inicjatorem potrafią stanowić takie składniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budów elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo dużej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta określana jest młodą energią zapłonu i definiowana jako bardzo mała energia kondensatora w terenie elektrycznym, którego wyładowanie może wywołać zapłon mieszaniny i szerzenie się płomienia w poszczególnych warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do karierze w przestrzeniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który zezwala na ocenę zagrożenia wybuchem, który powstaje z przebywających w danym obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie mieć związek z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz łączy się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej potrzebne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, i w wypadku pyłów jest postrzegane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami pewno być zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale te ciała stałe.