Strefa zagrozenia wybuchem pylu

ATEX – istnieje więc dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, oddany do łączenia w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w miarach związanych z obecną regułą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w kolejnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą oraz być sprzeczne z informacją, a nie posiadają prawa zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę lub istnieje właściwy z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych regionach UE stanowiły duże utrudnienia w łatwym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do praktyce w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w jakich możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w mieszkanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Pozycji i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w mieszkanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w pomieszczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.