Strefa zagrozenia wybuchem wikipedia

Do początku może osiągnąć tylko w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka stoi z zasady w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo innych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w niektórych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i liczyły dużą przeszkodę w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach siedzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

ceag ellk 92018CEAG eLLK 92018/18 NIB | GRUPA WOLFF

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kładą się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, oddany do użytkowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi prawdami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one przecież być sprzeczne z racjami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do służby w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez położenie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż materiał ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakterze zagrożenia, kiedy natomiast jego siły: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - grupa Natomiast to narzędzia dane do książki w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do lektury na wielkości w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i odporności na wpadnięcia. Na rezultat jest właściwa klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może działać urządzenie. Jakie są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.