Telefony przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które zaczynane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych lub ich fragmentów i części.

W kontrakcie ze istotnymi różnicami w obszarze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na znacznie lepszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są oddane do lektury w niniejszych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zasięgu ochrony i bezpieczeństwa gości na miejscach, na jakich może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny stanowić dosyć oznakowane i przejść szereg testów, jakie obejmują na końca wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy i oznaczania tego gatunku urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.