Uszkodzenie budynku samochodem

Bezrobotni, zarejestrowani w urzędach pracy mogą liczyć na 40 tys. zł dotacji, jeżeli zdecydują się na uruchomienie działalności gospodarczej. Procedura nie jest zbyt skomplikowana, a wysokość dofinansowania zachęca do przyjęcia ryzyka.

Jednak, aby rozpoczęta praca przyniosła wymarzony rezultat należy świetnie się przygotować. Wybierając branżę, sporządzając biznesplan należy uwzględnić wszystkie obciążenia publicznoprawne jakie trzeba będzie płacić i dodatkowe obostrzenia wychodzące z ustaw podatkowych.

Dokonując rejestracji należy precyzyjnie wskazać rodzaj prac gospodarczej która będzie kierowana, formę opodatkowania oraz zapisać się do ZUS. Mając uprawnienia do płacenia składek na preferencyjnych warunkach w tekstu ZUA należy wpisać symbol 05700. Niższe składki na ZUS można opłacać przez 24 miesiące.

Rodzaj prace gospodarczej, wykonywanej na sytuację osób fizycznych określi termin instalacji kasy fiskalnej. W pewnych przypadkach kasę należy zainstalować przed zakończeniem pierwszej sprzedaży, w różnych w określonym terminie, oraz w odmiennych przypadkach po spełnieniu określonego obrotu. Dlatego już wcześniej trzeba rozglądnąć się za dobrym urządzeniem. Kraków kasy fiskalne oferuje szeroki wachlarz typów urządzeń fiskalnych, odpowiednio dobranych do wybranych branż.

Rejestracja kasy fiskalnej przebiega dwuetapowo. Najpierw należy poinformować właściwy urząd skarbowy o zamiarze instalacji fiskalnej – termin tenże nie jest stały, tak więc zawiadomienie można oddać w tytule nawet dzień przed instalacją. Wtedy w ciągu 7 dniu po instalacji, należy poinformować urząd, że kasa została zainstalowana. Jeżeli kasę fiskalną zainstalowano w właściwym terminie, złożono stosowne materiały do urzędu można się starać o zwrot poniesionego nakładzie na zakup, w wysokości 700 zł, nie więcej jednak niż 90% wartości kasy.

Inna ważna decyzja dotyczy podatku VAT. W wybranych przypadkach warto zobaczyć się jako podatnik VAT, czasami wskazana jest zwłoka przynajmniej do momentu przekroczenia określonych obrotów – tj. 150.000 zł. W niektórych branżach, np. handel paliwami lub metalami odpowiednimi nie ma szans z wykorzystania ze zdjęcia, więc z dniem rejestracji działalności gospodarczej należy zapisać się na druku VAT-R.