Uziemienie definicja

Uziemienie to jedyna dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest obecne przewód wiążący się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą a w sukcesie tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji zmierzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie komponuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są inne rodzaje uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i pomagają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję różni się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku również jego forma określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludzi do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być zbudowane solidnie i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym planie korzysta się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być przeprowadzane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu duża jest dana oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.