Uziemienie w lampie

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie zagrożeń powiązanych z początkiem palnych substancji na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej lub związanych z koncentrowaniem się ładunków elektrostatycznych. Używa się go w ciągu transportu i obróbki palnych proszków, alkoholi i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) zrobione jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest system kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dostarczanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą dochodzić w okresie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstawania naładowań elektrostatycznych prowadzi także mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych tworzone są w skutku kontaktu i rozdzielenia. Ich masa jest uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które łączą się ze sobą także właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W końcu nagłego, bezpośredniego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może zdobyć do stworzenia krótkiego impulsu prądowego, który będzie oczywisty w budowy iskry. Z zmianie niemonitorowane iskry mogą wykonywać powstanie zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza, zaś w efekcie do eksplozji. Sposobem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest użycie uziemienia, jakie będzie dostępne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe bezpieczeństwo zapewniają nowoczesne systemy nadzorowania uziemienia.