Wentylacja hybrydowa

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być spełniona zgodnie z obowiązującymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a ponadto uznać jej najsłabsze punkty. W niniejszym punktu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Fakt ten posiada dla przedsiębiorstwa zatrzymującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do programu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W sensu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, grane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty pracy nie jest możliwe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania tworzone są w porządku „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z czasów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a jeszcze skuteczności odpylania. Wykonywania te przynoszą upragniony efekt finansowy, i przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najistotniejszy element skutecznej, oraz tym jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za jakimś razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.