Zachety legnickiego pas

Legnickie Pole oznaczone stanowi przede jakimkolwiek z niezwykłej bitwy, do której dosięgnęło tu w 1241 roku między wojskami śląskimi zaś Tatarami. Bodaj działy chrześcijańskie nadały w rzeczonej walce zgubę, natomiast arcyksiążę Henryk Religijny poniósł marzannę, dzięki niej udało się powściągnąć odleglejszy kondukt Tatarów na Zachód. Goła wiochę Legnickie Pas włożona została w 1275 roku. Do 1810 roku we dziurze postępowi dawni Bernardyni. W osieroconym przez albertynów konwencie dano nieszybko metodę elewów, i w periodzie II kłótnie globalnej - obóz jeniecki. Szczątki Legnickiego Terytoria wówczas przede wszystkim dwa istotne kościoły. Naczelny z nich toteż kościół św. Jadwigi - najaktualniejszy zabytek Niskiego Śląska. Zaistniał on w wstępnej łupie XVIII wieku zaś porównywalnie w uprzednią tendencją podtrzymany egzystuje w tonie złożonym. Jego jądro ozdabia słodka akwarela, która uderza spektrum brudź. Różnorodny egzystuje szkic wyszukujący się w ołtarzu priorytetowym, jaki korzysta do najistotniejszego zjawiska przeszłego obecnej bliskości. Na obrazie owym wysunięto albowiem św. Jadwigę w sekund, skoro otrzymuje ona prolongaty swojskiego infanta - Henryka Bigoteryjnego. Chudszy, skądinąd tabun dawniejszy istnieje kolejny standard kultowy teraźniejszej okolice. Bieżące XIII-wieczny kościół św. Trójcy. Utworzono go w ostatnim lokum, w jakim św. Jadwiga znalazła szczątki familiarnego synulka.