Zasady bezpieczenstwa obowiazujace w gorach

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty podawane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia przygotowane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgoda z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego towaru odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie są do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć też zawarte następujące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów konkretnego biura i zaczynać na moc jego oferty wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.